De salarisverwerking binnen uw onderneming moet perfect geregeld zijn. Salarissen moeten op tijd en foutloos uitbetaald worden. Naast de netto betalingen aan uw personeel, dient tevens de afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekering. De snel veranderde en vaak complexe wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale zekerheid maakt dit niet altijd eenvoudig. Naast kennis is ook gespecialiseerde software nodig.

Bedrijfsadministratie Kantoor GO-Finance  neemt u deze zorgen uit handen!

Bedrijfsadministratie Kantoor GO-Finance kan u die dienstverlening geven die past bij uw organisatie. Net als bij onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsadministratie kunt u de gehele loonadministratie aan ons uitbesteden. Wij hebben ruime ervaring in het correct en volgens de wettelijke normen administreren en uitvoeren van uw personeelszaken. Wij zullen ten allen tijd zorgen voor kwaliteit.

Onze standaardwerkzaamheden bestaan uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutatie, periodiek ontvangt u dan van ons:

  • salarisspecificaties
  • de periodieke aangifte loonheffing
  • de periodieke loonjournaalposten
  • betaallijst netto lonen
  • verzamelloonlijst
  • de periodieke opgaaf aan de pensioenverzekeraar

Daarnaast zal u als werkgever te maken kunnen krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over het salaris, onkostenvergoeding, arbeidsovereenkomst etc. Tevens kunt u de personeelszaken bij ons uitbesteden, hierbij kunt u denken aan:

  • opstellen arbeidsovereenkomsten
  • verzuimadministratie en contacten met de arbodienst
  • ziekmelding en zwangerschapmelding aan de arbodienst en/of UWV
  • arbeidsvoorwaardenbeleid en uitvoering hiervan (levensloop, auto van de zaak, spaarloonregeling, pensioenregeling)

Heeft u vragen over onze dienstverlening? Of wilt u eens vrijblijvend kennismaken met een adviseur? Neem dan contact op met ons kantoor.