Gezien het feit dat iedere onderneming en ieders privé situatie anders is, kunnen we hier geen vast jaartarief noemen. In een persoonlijk onderhoud kan aan de hand van de door u aangeleverde informatie en gevraagde diensten, een betrouwbare inschatting gemaakt worden van de jaarlijkse kosten van uw administratie.

Overige dienstverlening op verzoek zoals extra fiscale adviezen, extra tussentijdse overzichten, bezwaarschriften, salarisadministratie etc. worden apart berekend.

Tarieven

Wij bieden onze diensten aan tegen concurrerende tarieven. U betaalt vanzelfsprekend alleen voor de tijd die wij aan uw onderneming besteden. Elk type dienstverlening heeft bij ons kantoor een eigen uurtarief. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden en de daarvoor benodigde deskundigheid.

Bij ons is het resultaat en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden het belangrijkste en niet wie de werkzaamheden voor u heeft uitgevoerd. Onze uurtarieven zijn daarom gekoppeld aan de diensten die wij u leveren en niet aan de persoon die de diensten voor u verricht.

Tijd die wij aan eenvoudige vragen of informatieverzoeken die wij kort per e-mail of telefoon kunnen beantwoorden worden niet aan u in rekening gebracht; dat behoort in onze visie tot de service van ons kantoor.

Aanvraagformulier

Fout: Contact formulier niet gevonden.